Předmět činnosti

Realizace rodinných zahrad

 • Drobné zemní práce minibagrem Avant
 • Jezírka
 • Skalky a silbersommer
 • Trávníky výsevem a pokládkou travních koberců
 • Suché zídky
 • Trvalkové záhony
 • Okrasné trávy
 • Výsadby vzrostlých stromů

Veřejná zeleň

 • Výsadba alejí s následnou péčí
 • Výsadba vegetačních prvků v krajině
 • Výsadba ovocných stromů starých odrůd
 • Péče o travnaté plochy
 • Péče o keřové porosty
 • Výsadba letničkových záhonů
 • Kácení a mýcení křovin, čištění pozemků od náletů
 • Kácení a řez stromů

Údržba

 • zahrad
 • firemních areálů
 • veřejné zeleně v obcích a městech
 • krajiny

Poradenství, odborné posudky, stavební dozor

Pěstování a prodej okrasných rostlin

Pěstování a prodej denivek

Distribuce plastových trávníkových lemů