Reference

obecní úřady

České Heřmanice - Vesnice roku 2012 Pardubického kraje

- projekt a žádost o dotaci "Naučná stezka Borová - hravé putování Labičským údolím za poznáním"
- projekt a realizace okolí autobusové zastávky v Borové
- projekt a žádost o dotaci "Stavební projekt obnovy hospodářské stodoly a kolny v Borové čp. 7"

Obec Střemošice - Vesnice roku 2010 - pardubického kraje

Celoroční sečení travnatých ploch, péče o zeleň, výsadby stromů, alejí, trvalkových záhonů.

Obec Hrádek

komplexní úprava zeleně v obci s péčí o dřeviny

Městys Chroustovice

projekce a realizace sadových úprav
- park u kostela výsadba vzrostlých dřevin, celková obnova travnatých ploch
- ČOV Holešovice - kompletní založení průmyslového trávníku po stavbě
- výsadba u domu s pečovatelskou službou
- instalace lemů Max na dětském hřišti kolem dopadových ploch
- rekonstrukce návse v Holešovicích

Obec Lozice

- výsadba alejí
- výsadba malého vinohradu k výročí obce
- výsadba živého plotu
- výsadba parku po bývalé skládce
- projekční práce

Týnišťko

- výsadba větrolamu
- výsadba soliterních alejových stromů

Město Chrast

výsadba 250 růží v zámeckém parku s následnou údržbou

Město Vysoké Mýto

výsadba parku Družba s následnou údržbou

Arboretum Nové Zákupy - 2014

Výsadba 66 alejových dřevin 500 keřů jako obnova bývalého lesnického arboreta.

Město Brno – Nový Lískovec

výsadba městské zeleně podél komunikace Oblá s následnou údržbou

Hlavní město Praha

výsadba ochranné zeleně v okolí retenční nádrže Říčanka s následnou údržbou

Obec Jenišovice - Vesnice roku 2009 pardubického kraje

Realizace a údržba v letech 2009 - 2012
- trvalkové výsadby
- rekonstrukce historických ovocných alejí
- likvidace náletů a pravidelné kosení VKP Stráň u Mravína
- výsadba lip k výročí obce

firmy

KTS-AME s.r.o.

ozelenění střešní zahrady včetně dodávky lávového substrátu

DELTA SYSTÉM AIR a.s.

údržba zeleně v Hradci Králové

Lesy Města Brna a.s.

terénní úpravy, výsadby, stavba jezírka a kamenných cest drenážování pozemku

Glasmart s.r.o.

terénní úpravy, drobné zemní práce

BERGER GmbH ve Stockerau

realizace firemní zahrady a jezírka

soukromé osoby

Roudnička

stavba rodinné zahrady, drenáže zahrady, pokládka travních koberců

Hradec Králové – Věkoše

celková rekonstrukce rodinné zahrady, stavba kamenné dlažby, pokládka travních koberců vč. pravidelné následné údržby

Nedošín

realizace zahrady vč. stavby koupacího jezírka

Lázně Bohdaneč

stavba jezírka 300 m2 vč. rekonstrukce trávníků

Deblín

stavba jezírka, instalace kamene v zahradě