ŘÍČANY - LESNICKÁ VÝSADBA

Datum: 
2013
Typy zahrad: 
veřejná zeleň
V roce 2011 jsme provedly pro magistrát města Prahy výsadbu kolem retenční nádrže Říčanka, kde bylo vysazeno na 2200 ks stromů - duby, habry, javory, lípy apod. Nyní probíhá 5-letá údržba.
provádíme kosení 2x ročně po dobu 5 let
provádíme kosení 2x ročně po dobu 5 let
oplocenka o délce 600 m
oplocenka o délce 600 m