Realizace zahrad a veřejné zeleně

Navrhování a projekce

 •     Návrhy soukromých zahrad u rodinných domů
 •     Návrhy veřejných prostranství a občanské vybavenosti (parky, veřejná zeleň, aj.)
 •     Návrhy okolí firemních objektů


Postup

První kontakt bývá telefonicky nebo E-mailem, kdy se domluvíme na termínu první schůzky, nejlépe na místě, které se bude řešit. Prodiskutujeme se zákazníkem jeho představy a přání. Zahradu si vyfotografujeme, případně není-li dostupná dokumentace, zahradu rozměříme. Poté vypracujeme první studii s předběžným rozpočtem a stanovíme cenu projektu. Tato studie je konzultována a připomínkována investorem na jehož základě vznikne konečná studie sloužící pro vypracování projektu. Projekt obsahuje textovou a výkresovou část. Textová část zahrnuje průvodní zprávu, seznam a fotografie navržených rostlin, rozpočet a postup prací. Výkresová část obsahuje osazovací plán, rozkreslení technických detailů případně u větších projektů vytyčovací plán.

Realizace a rekonstrukce zahrad a veřejné zeleně

Na základě kvalitně vypracované projektové dokumentace začíná neméně důležitá část a to vlastní realizace. Ta začíná odplevelením, mechanickou přípravou půdy, modelací terénu na základě vyměření a vytyčení, případně výstavbou stavebních prvků. Poté následuje výsadba vzrostlých dřevin a založení záhonů s olemováním travními lemy. Drobné rostliny sázíme těsně před zakůrováním kvalitní modřínovoborovou kůrou, kterou výhradně používáme. Pokládání či výsev trávníku provádíme nakonec. Po zhotovení zahrady dojde k jejímu předání, případně se můžeme domluvit na další údržbě.

 •     Provádíme kompletní realizace zahrady dle námi zhotoveného projektu nebo projektu, který nám zákazník předloží.
 •     Kompletně nebo částečně zrekonstruujeme starší zahradu s ohledem na stávající zeleň.
 •     Jsme schopni provést vyčištění zarostlých pozemků včetně odstranění pařezů, zemní práce spojené s kompletní modelací terénu po výstavbě pomocí minibagru AVANT 630 s možností použití podkopové lžíce na výkop inženýrských sítí, automatických závlah, menších vodních ploch aj., nebo otevírací lžíce ozubené, svahovací radlice, či velkoobjemové lžíce na převoz sypkých hmot.
 •     Provádíme stavbu drobných staveb jako jsou suché zídky, mlatové či šlapákové cesty, lavičky a jiný mobiliář. Zhotovujeme olemování trávníku plastovými travními lemy nebo kamennými obrubníky.
 •     Osazení rostlinami všech dostupných velikostí dle projektové dokumentace. Provádíme výsadby suchomilných extenzivních záhonů tzv. Silbersommer v obcích a rodinných zahradách, travinové partie, trvalkové záhony apod. Specializujeme se na obnovu starých ovocných alejí, které na základě studie ošetříme a dosadíme novými stromy starých ovocných odrůd včetně následné pravidelné údržby. Rovněž provádíme osazení střešních zahrad mobilní zeleně v nádobách nebo dodáme a vysadíme interiérovou zeleň.
 •     K založení trávníku používáme zakladač trávníku s rotavátorem a vibračními branami na jednonápravovém nosiči Reform. Dle přání jsme schopni položit travní koberce nebo provést výsev. Svým zákazníkům rovněž nabízíme komplexní údržbu trávníku spočívající v pravidelném kosení, hnojení speciálními trávníkovými hnojivy s dlouhodobým účinkem, vertikutaci, aerifikaci, zařezávání okrajů trávníku nebo odmechování.
 •     Voda ať stojatá nebo tekoucí, vždy obohatí zahradu. V zahradě Vám vytvoříme dle přání vodní prvek od malé tůňky, přes jezírka, koupací jezírka po systém nádrží propojených potoky, kaskádami či vodopády. Jezírko osadíme filtrací včetně čerpadel, osvětlení, vodotrysků aj.


Údržba zahrad, firemní zeleně, veřejné zeleně vč. krajiny

Kvalitní a pravidelná údržba je po dobrém založení výsadby velmi důležitá. Nespočívá jen v pletí a sekání trávy, ale i v pravidelném výchovném a udržovacím řezu stromů a keřů, hnojení trvalkových záhonů a trávníku, zmlazování trvalek a pravidelný řez keřů, které ho vyžadují. Na podzim je potřeba některé z rostlin ochránit před mrazy vhodnou ochranou a na jaře odstranit odumřelé části rostlin a další důležité úkony. Proto svým zákazníkům nabízíme širokou škálu služeb, které uzpůsobíme potřebám zahrady.

 •     Soukromým osobám, firmám a obcím provádíme pravidelné sekání trávníků, kosení travnatých pozemků křovinořezem, likvidaci náletových dřevin a mulčování.
 •     Kácení, výchovný či zmlazovací řez okrasných a ovocných stromů a keřů. Stříhání živých plotů. Likvidace biologického odpadu štěpkováním. Odstranění pařezů odfrézováním.
 •     Čištění dlažeb a teras vysokotlakým čističem.
 •     Odklízení sněhu (pouze do 20 km od sídla firmy).