Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o.
Ulice a číslo popisné Mravín 5
Město a PSČ 538 54 Luže
Stát Česko
27516822
DIČ CZ 27516822
Odpovědná osoba a kontakt Ing. Jaroslav Vintera 776214520

Pracovní doba po telefonické domluvě kdykoliv.

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě "Denivková Zahrada s.r.o." a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy "Denivková Zahrada s.r.o.", v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do roka a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 1 MB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:"jaro.zimaatseznam.cz", nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

Storno objednávky

Ze strany nakupujícího

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů na expedici.


Ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


3) Dodací podmínky

Zboží je expedováno standardně do 5 pracovních dnů. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoliv sankcí z naší strany. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

 

4) Druhy dopravy:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. Objednávky lze vyzvedávat po předchozí telefonické domluvě.

 

Zboží doručováno Českou poštou – obyčejný balík, balík do ruky nebo balík na poštu

Pro svůj komfort nejpoužívanější způsob přepravy. Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši stanoveném přepravcem. Objednávající obdrží předem od České Pošty SMS o termínu doručení. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek je možná komunikace s dopravcem. Pro sledování zásilky Vám zašleme kód pro online sledování zásilky na adrese http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php. Maximální hmotnost jednoho balíku je pouze 30 kg. Zboží lze zaslat najednou ve více kusech balíků. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.


Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou DSV ROAD
U rozměrných objednávek a u objednávek nad 50 kg využíváme přepravní službu DSV ROAD. Dopravné je účtováno ve výši stanovené přepravcem.
Reklamace zásilky je možná do 48 hodin od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!


Dodání firmou DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o.
Po předchozí domluvě Vám zboží dovezeme na místo určení. Osobní auto 8 Kč, s přívěsem 2 t 12 Kč, dodávka 3,5 t 18 Kč (vč. DPH).

 

5) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Prodejce poskytuje na veškeré zboží, s výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze neboť jeho životnost nemůže být naplněna, záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů. 24 měsíců pro soukromou spotřebu (§ 620 občanského zákoníku) a 12 měsíců pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku). Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.


6) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.


7) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 • zboží prodávané v rámci doprodeje nebo zlevněné

 

8) Jak postupovat při vrácení zboží

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).


9) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
platba předem na bankovní účet - při výběru této možnosti obdržíte dodací list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.
dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
osobní odběr - platíte v hotovosti při osobním odběru.

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek. Reklamace se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika dní – vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dní.


11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Mravín 5, 538 54 Luže. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol

 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 7. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

 8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

 9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.


Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš internetový obchod www.denivkovazahrada.cz


Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2013 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.