Obec Lozice

- výsadba alejí
- výsadba malého vinohradu k výročí obce
- výsadba živého plotu
- výsadba parku po bývalé skládce
- projekční práce

Kategorie: