Obec Jenišovice - Vesnice roku 2009 pardubického kraje

Realizace a údržba v letech 2009 - 2012
- trvalkové výsadby
- rekonstrukce historických ovocných alejí
- likvidace náletů a pravidelné kosení VKP Stráň u Mravína
- výsadba lip k výročí obce

Kategorie: