selektivní herbicid do trávníku DICOTEX 1L

950,00Kč (vč. DPH)
Kód zboží: HN 06

Dicotex
Dicotex je selektivní herbicid v trávnících. Ničí dvouděložné plevele v trávnících (okrasných i sportovních). Rychlý účinek je patrný už po několika hodinách.

Ničí tyto plevele: pampeliška, přeslička, kopřiva, pryskyřník, rozrazil, šťavel, pcháč oset, svlčec, jetel, atd. Nepůsobí na trávy.

Dávkování
10 l / ha ( 100 ml přípravku / 100 m 2 ) , dávka vody: 300 l / ha (3 l / 100 m2 ),
100 ml přípravku ve třech literch vody vystačí na 100 m2

Poznámky k aplikaci přípravku Dicotex
Přípravek se aplikuje na dobře založený kompaktní trávník starší jednoho roku.
Maximální počet aplikací: 1x za vegetaci.
Způsob aplikace – pozemní postřik.

Podmínky pro aplikaci přípravku Dicotex
Dicotex se aplikuje na plevele do kompaktních, dobře založených trávníků starších jednoho roku. Aplikaci je možné provádět ručním nebo strojovým postřikovačem (dávkování uvedeno výše). Ošetřujte jen zdravé a dobře zapojené trávníky.

Pro zajištění dostatečné účinnosti a selektivity přípravku se aplikace provádí nejméně 5 dní po seči a nejméně 7 dní před následující sečí trávníku. Plevele v počátečních vývojových fázích jsou citlivější. Účinnost přípravku podporují příznivé klimatické podmínky pro aktivní růst plevelů (fotosyntézu), tj. především teplota nad 12 o C, světlo a vlhkost. Přípravek Dicotex aplikujte za bezvětří a v době, kdy není příliš sucho a v následujících 24 hodinách po ošetření se neočekává déšť.

Neošetřujte louky s kvetoucím jetelem. Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Přípravek lze aplikovat pouze jednou během vegetačního období plevelů (květen až začátek září). Trávu a seno ošetřené přípravkem Dicotex je zakázáno zkrmovat!

Váha: 1 kg